Služby

Vyhledávání důkazních materiálů dle § 89 odstavce 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (novelizace s účinností od 1.1. 2002, nová věta).

„Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout“

Tyto služby jsou určeny zejména v případech, kdy se policii nepodařilo nashromáždit  veškeré dostupné důkazní materiály, nebo v případech, kdy  z  taktických  či jiných důvodů je účelné si takto opatřit a předložit důkazní materiály  vlastními silami a prostředky.

Znalecké a odborné posudky