Služby

Dovolujeme si Vám nabídnou služby spojené s podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

V případě zájmu nás kontaktujte nebo zašlete kopie potřebných dokladů potvrzujících Vaši pohledávku.
 
Elektronický platební rozkaz (dále jen „ EPR“ ) je institut v rámci vymáhání pohledávek, jenž byl do českého právního řádu zaveden k 1. červenci 2008, a funguje jako zkrácené řízení.
 
V rámci tohoto řízení může soud vydat EPR v případě splnění všech podmínek žalobcem. Prostřednictvím EPR je žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení nebo podat odpor u soudu, jenž EPR vydal. Pokud žalovaný ve stanové lhůtě odpor nepodá, má vydaný EPR účinky pravomocného rozsudku. Podá-li ale jen jeden ze žalovaných včas odpor, je EPR zrušen v plném rozsahu a soud nařídí jednání.
 
EPR lze uplatňovat vůči fyzickým a právnickým osobám, kterým bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ) i vůči fyzické osobě, jenž má občanství ČR, trvalý pobyt na území ČR nebo dlouhodobý pobyt. 
 
Výše žalobního nároku na peněžité plnění je limitována částkou min. 1.000 Kč a max. 1 mil. Kč (včetně příslušenství). Výhodou tohoto řízení je jeho rychlost a výše soudního poplatku, který je oproti platebnímu rozkazu (6 %) jen 4 % z částky nad 15.000 Kč. Z částky menší než 15.000 Kč činí soudní poplatek 300 Kč.